Bouwkundig adviesbureau
Wat is BAS
BAS ìs een bouwkundig adviesbureau, actief in alle fasen van de bouw: bouwinspectie, toetsing, handhaving, technisch projectbegeleiding en advies. BAS is sinds 1997 actief binnen de bouwsector en daarbuiten (civiele techniek). BAS voert zowel opdrachten uit voor de profit sector als voor de overheid en biedt maatwerk.

BAS biedt u deskundigheid, kwaliteit, efficiency en integraliteit op de gebieden bouwinspectie, technische projectbegeleiding en advisering.

Iedere vraag is voor BAS een uitdaging en een kans om een antwoord op maat te bieden. BAS heeft de nodige kennis op het gebied van wet en regelgeving en houdt veranderingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. Tevens is BAS in staat om binnen de bouwsector in verschillende fasen van het bouwproces oplossingen te bieden.BAS, alles in één hand
Door de brede kennis en ervaring in zowel de profit als non profit sector is BAS in staat iedere opdracht integraal aan te pakken. Integraal werken is tegenwoordig een must omdat het efficiënt en kostenbesparend is en alle aspecten in een project worden meegewogen.

BAS bekijkt iedere opdracht vanuit verschillende facetten binnen de bouwsector, waardoor de oplossing altijd past binnen de wensen van uw organisatie.

BAS denkt mee vanaf het begin van een bouwproject tot aan de oplevering.
BAS en omgeving
Bij de start van een opdracht kan BAS desgewenst een omgevingsanalyse maken. Met deze analyse geeft BAS snel weer waar de knelpunten zitten, wat prioriteit heeft en welke aanpak gewenst is.


BAS en de toekomst
De ontwikkelingen in de bouwsector zijn continue aan veranderingen onderhevig. BAS volgt de actuele ontwikkelingen op de voet. Met andere woorden, BAS staat niet stil en verdiept zich op dit moment in BIM (Building Information Modeling). BIM maakt het mogelijk om in een digitaal (3D) gebouwmodel alle relevante informatie van verschillende disciplines die gedurende het bouwproces betrokken zijn te verwerken, gebruiken en beheren.
site by LimeLight