Hoe werkt BAS
Bij aanvang van een nieuwe opdracht bekijkt BAS welke discipline nodig is om de opdracht goed te vervullen. De benodigde kennis en ervaring wordt zo ingezet dat de opdracht kwalitatief, integraal, maar ook creatief wordt uitgevoerd. BAS presteert optimaal als BAS de vrijheid krijgt om vrij te kunnen opereren. De meerwaarde van BAS zit hem in de rol die BAS vervult in bouwprojecten.
Meedenken in oplossingen
De rol van BAS:
  • BAS begeleidt bouwprocessen, voert ze uit en handhaaft op wet en regelgeving;
  • BAS vervult een spilfunctie tussen opdrachtgever en betrokken partijen in het veld;
  • BAS werkt samen met specialisten op allerlei vakgebieden. Daardoor kan BAS op elk gewenst moment de noodzakelijke kennis en kunde inbrengen.


site by LimeLight