BAS voor een integrale aanpak
U en BAS
BAS kan u op verschillende gebieden binnen de bouwsector van dienst zijn.
Verschillende gebieden
Bouwvergunning, splitsingsvergunning, bouwtekeningen, werkvoorbereiding, analyse, communicatie, kwaliteitsbewaking, toetsing.


Handhaving, toetsing en toezicht op wet en regelgeving, Wro, bouwbesluit, woningwet, bouwverordening, gebruiksbesluit, WABO, bestemmingsplannen.


Beleidsmatig, procesgericht, uitvoeringsgericht, strategisch.
site by LimeLight